Лондон стає ближчим. газета "Чернігівські відомості" від 03.10.2003

03.10.2003 Лондон стає ближчим

Іноземні мови... Куди зараз без них! Жодна освічена людина не може не погодитися, що такі знання нині просто необхідні. Іноземні мови потрібні мандрівникам, вченим, учням. І най­більш уживаною і попу­лярною, можна сказати міжнародною, стала анг­лійська мова. Вона ото­чує нас скрізь. Англійсь­ка мова так щільно впро­вадилася в наше життя, що ми цього вже навіть не помічаємо: вивіски магазинів, назви фірм, підприємств і контор... Знаючи англійську мову, можна бути упев­неним: ти досягнеш ус­піху скрізь.

7 вересня 2003 року в нашому місті за адресою: вул. П'ятницька, 7 відкрився вже другий центр інозем­них мов "Лондон". Розповісти до­кладніше, що ж таке "Лондон" у Че­рнігові, ми попросили директора Ірину Шмарову.

- У нашому центрі вивчають іноземні мови як дорослі, так і діти. Заняття проходять у сучасних затиш­них класах, обладнаних за стандар­тами світових лідерів навчання іноземним мовам, таких, як "Berlitz" (USA) та "IH" (Great Britain). Це і спеціально обладнане робоче місце для кожного студента — м'який сті­лець із прикріпленою до нього пар­тою, і аудіо,-відеотехніка, 600 каналів супутникового телебачення, високошвидкісний Інтернет (115 Кб/сек) і  сучасні системи вентиляції та кондиціонування повітря. Все продума­но до дрібниць - від килимового покриття на підлозі, яке поглинає звук, до білої пластикової дошки, на якій викладачі і студенти пишуть спеціальними маркерами. Новинкою нового навчального центру стало устаткування відеомоніторингу.

— Що це таке?

— Віддаючи на навчання своїх дітей, батькам хочеться бути прису­тнім на занятті. Це заважає вста­новленню контакту між викладачем і дітьми, сковує дітей. Тепер батьки можуть знаходитися в сусідньому класі і по телевізору спостерігати за ходом уроку й успіхами своїх ді­тей. Відеомоніторинг також викори­стовується для проведення відкритих уроків, тестувань, рольових ігор.

— Скільки викладачів працює в центрі "Лондон"?

— Дев'ять, і для всіх центр "Ло­ндон" є постійним місцем роботи. У нас молодий колектив — середній вік 28 років. Маючи диплом фахівця з іноземної мови, всі викладачі прой­шли методичні стажування як в Україні, так і за кордоном.

— Як стати студентом центру "Лондон"?

— Для цього потрібно прийти в один з наших навчальних центрів, пройти безкоштовне тестування для перевірки рівня знань. У зале­жності від цілей навчання, часу, яким Ви оперуєте, ми запропонує­мо заняття в групі чи індивідуальну програму. Відзначу, що основним методом навчання є груповий, оскі­льки тільки за допомогою нього створюється мовне мікросередовище, процес вивчення мови стає цікавим і захоплюючим. Групи ми формуємо з урахуванням віку, початкових знань і термінів навчання, тому що учитися в нас можна від 3-х місяців до 2-х років. Кількість учнів у дорослих групах - 8-10, у дитячих — 6-8.

Якщо ж потрібно підготуватися до здачі спеціального іспиту, напри­клад, TOEFL. — працюємо за індиві­дуальною програмою. Взагалі на­вчатися у центрі "Лондон" вважається престижно і доступно.

— Розкажіть про методику, яку Ви застосовуєте у навчанні.

- Ця методика називається комунікативною. Це означає, що ос­новний натиск робиться на розви­ток навичок мовлення і сприйняття мови на слух. Однак при цьому ми даємо добру базу по граматиці, читанню і письму. Дуже важливо, що 90% матеріалу засвоюється на заняттях. Ми гарантуємо: якщо ви регулярно відвідуєте всі заняття, ви опануєте мовою. Це доведений довгими роками нашої роботи (з 1994 року) ефективний метод.

Ми є представниками книжко­вих видавництв — "Longman", "Oxford", "Cambridge", "Macmillan" — і тому маємо можливість працюва­ти з найсучаснішою учбово-мето­дичною літературою. До речі, вчи­телі англійської мови шкіл міста й області — наші часті гості. Знайом­ляться з новинками, купують підруч­ники, граматики, словники.

— Скільки коштує навчання?

— Для наших маленьких сту­дентів — дошкільнят і молодших школярів — заняття проходять у режимі 2 рази на тиждень по годині, що коштує 50 грн. на місяць. Се­редні школярі і старшокласники займаються в режимі 2 рази на тиждень по 1,5 години. Для них на­вчання коштує 65 грн. на місяць. Вартість навчання для дорослих від 65 грн. на місяць у залежності від інтенсивності навчання. Також існує гнучка система знижок.

— Про те, що іноземні мови необхідно вивчати, знають усі. І все- таки, з якою метою до вас приходять на навчання?

— Мета у всіх різна. Одні хо­чуть поліпшити оцінки в школі, інші хочуть ґрунтовно займатися мовами для того, щоб вступити до вузів. Є категорія студентів, які вивчають мову для того, щоб отримати добру роботу, деякі - для поїздки чи виї­зду за кордон. Девіз нашого центру

— "Спілкування без проблем — світ без кордонів". Володіння іноземни­ми мовами робить людей вільними в широкому розумінні цього слова. Україна всіма силами прагне до інтеграції з Європою, а це означає, що повинні бути нівельовані не тільки політичні та економічні, але й мовні бар'єри.

— Кілька слів про Ваші плани на майбутнє.

- Планів багато. Про всі каза­ти не буду, а про деякі скажу. По-перше, тепер у нас є прекрасні умови для початку роботи клубу англійської мови. Це - спілкування з носіями мови, тематичні бесіди, перегляд телепередач, фільмів. У найближчих планах — проведення Інтернет-конференцій зі студентами CSM-коледжу (штат Меріленд, США). До речі, 14 грудня цього року ми очікуємо директора з між­народних контактів цього коледжу.

— Дякую за розмову і бажаю Вам подальших плідних успіхів.

Коллектив центра Лондон 2003

 Ірина МОКРОУСОВА

Скан статьи смотреть здесь


Читайте так-же

06.02.2014 Лондон становится ближе! Welcome to London!

Дата: 06.02.2014 | Просмотров: 2714
Снять языковой барьер и расширить свои возможности уже на протяжении двадцати лет вам помогают специалисты Центра иностранных языков «Лондон». К уже имеющимся учебным центрам на Кирпоноса, Пятницкой и Рокоссовского, добавился новый – по ул. Щорса, 6. Таким образом, «Лондон» стал еще ближе и доступнее. Welcome to London! - приглашает вас Ирина Шмарова – руководитель центра. подробнее...

Ирина Шмарова: «Иностранные языки - мое самое большое увлечение»

Дата: 24.10.2011 | Просмотров: 4515
Директор Центра иностранных языков "Лондон" Ирина Шмарова дала интервью корреспонденту "женской" газеты ( «Любимая черниговская газета», №20, от 17 октября 2011 года). Она рассказывает о своей карьере, семье, детях и своих увлечениях.

Полиглоты Чернигова 25.09.2011

Дата: 26.09.2011 | Просмотров: 12524
Любой, обучающийся на ИнЯзе, изучает два иностранных языка, и этим никого не удивишь. Но есть у нас в Чернигове люди, владеющие или изучающие три и более иностранных языка? Они среди нас! И ты можешь быть одним из них!

В «Лондоне» у всех хорошее настроение! 28.04.2010

Дата: 19.09.2011 | Просмотров: 3776
Ирина Шмарова: «В «Лондоне» у всех хорошее настроение!». Опубликована в газете "Семь дней" от 28.04.2010

Америка зблизька. газета "Чернігівські відомості" від 6 вересня 2002

Дата: 17.09.2011 | Просмотров: 3419
Директор центра "Лондон" Ирина Шмарова делится впечатлениями о свой поездки в США, где она изучала опыт работы международной языковой школы "Berlitz". Также Ирина коротко рассказала о жизни украинской общины Чикаго, описаны планы центра "Лондон" на будущее и поделилась личным опытом обучения детей иностранным языкам с рождения.

ВСЕ НОВОСТИ